Alkuvuosina pääasiallisia tuotteita ovat rikki, natriumsulfaatti ja kaoliini, joita toimitetaan Suomen kasvavan sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin.