environment

Bang & Bonsomer Group  panostaa toiminnan laadukkuuteen. Liiketoimintaamme räätälöity laadunhallintajärjestelmämme luo puitteet menestyksekkäälle toimintojen ohjaukselle arvoketjun kriittisissä kohdissa.

Liiketoimintayksikkömme etsivät jatkuvasti kilpailukykyisiä ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavia tuote- ja teknologiaratkaisuja. Yrityksemme on sitoutunut noudattamaan Responsible Care –ohjelman periaatteita.

SHEQ-henkilöstömme tekee parhaansa huolehtiakseen kemikaalien markkinointia, käsittelyä, kuljetusta, varastointia sekä hävittämistä koskevien kansallisten ja eurooppalaisten lakien ja määräysten noudattamisesta.

Laatua ja turvallisuutta koskeviin tiedusteluihin vastaa Zoya Mäkeläinen, SHEQ Manager reach@bangbonsomer.fi

environment_ico